Optymalizacja Zakupów i Poziomu Zapasów
Utracona sprzedaż, zamrożony kapitał to problem wielu firm. Sprawne zarządzanie zapasami to redukcja kosztów działania organizacji, wzrost przychodów.
Wspieramy Klientów w:
wypracowaniu zasad i algorytmów zarządzania zapasami
opracowaniu polityki zarządzania zapasem
budowaniu szytych na miarę, dedykowanych rozwiązań informatycznych
Nasze projekty zorientowane są na indywidualnie potrzeby przedsiębiorstwa, uwzględniają ich specyfikę.
Standardowe kroki w projekcie:
Optymalizacja zapasów przy wykorzystaniu liczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (maszyny samouczącej się)
DORADZTWO LOGISTYCZNE

Rozwijając nasze zainteresowanie obszarem związanym z zarządzaniem zakupami i zapasami nawiązaliśmy współpracę z firmą Smartstock, która jest twórcą oprogramowania „Dature”.

Firma Konslog pełnił funkcję doradcy merytorycznego przy wdrożeniu „Dature”.

Aplikacja „Dature” wykorzystuje działanie algorytmów uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji do generowania prognoz popytu i dostarcza rekomendacje zatowarowania.

Do aplikacji „Dature” są cyklicznie przesyłane dane z systemu ERP klienta. Na tym etapie następuje również diagnoza i wykazanie ryzyk wystąpienia braków magazynowych, jak również i nadmiernego zatowarowania. Wyniki można wyekstraktować z aplikacji, a następnie przetransformować i załadować do innych systemów informatycznych Klienta.

Propozycje są weryfikowane przez osobę odpowiedzialną za planowanie w organizacji. W efekcie następuje zatwierdzenie zamówień. Dzięki takiemu podejściu, planista ma więcej czasu i ma możliwość skupienia się na analizie wyników dostarczanych przez aplikację. Odchodzi obowiązek żmudnej transformacji danych i dopasowywania metod prognostycznych do zmiennego popytu na asortyment.

Standaryzację procesu zarządzania zapasami
Sprecyzowanie wymagań w procesie zakupowym
Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia braków artykułów kluczowych (generujących ponad 80% sprzedaży)
Zmniejszenie poziomu zapasów
Uzgodnienie sposobu postępowania z artykułami zalegającymi
Wdrożenie cykliczności analizy zapasów:
analiza rotacji w kategorii
ocena procesu zakupowego
Jeśli szukasz partnera, który pomoże ci zoptymalizować procesy, podnieść ich efektywność, zapraszamy do kontaktu z nami.
Chętnie odpowiemy na twoje pytania i przedstawimy naszą ofertę.
Razem możemy osiągnąć więcej!
Napisz do nas
Zadzwoń